About yucelutuf

This author has not yet filled in any details.
So far yucelutuf has created 18 blog entries.

Yeşua Mesih Fısıh Bayramından önce mi çarmıha gerildi yoksa sonra mı?

Markos ve Yuhanna bölümlerinde Yeşua Mesih'in çarmıha gerildiği tarih hakkında bazı iddialar ortaya atılıyor ve burada çelişki olduğu söyleniyor. Ancak Yeşua Mesih, Fısıh bayramından önce çarmıha gerilmiştir. Markos’un bunu söylemesinin nedeni kültürel ve bağlamsaldı. Yeşua'nın Fısıh bayramından önce öldüğünün kanıtı Fısıh yemeğinin akşam güneş battıktan sonra yenmesi, çok açıktır. Bu konuya değinmeden önce, Markos 14’ün Yeşua'nın öğrencileriyle Fısıh yemeğini yemediğini söylediğine dikkat etmemiz gerekir. Luka 14:12 aynı zamanda “Fısıh bayramı” olarak da adlandırılan “Mayasız Ekmek Bayramı” olduğunu söyler. İsimden de anlaşıldığı gibi Fısıh yemeğinin bir kısmı mayasız ekmek

&s tarafından.|2022-11-22T02:16:48+03:006 Kasım 2022|Kategoriler: Sorular|Yorum yok

Matta ve Luka bölümlerindeki soyağaçları neden birbirinden farklı?

Soru: Matta 1:16 ve Luka 3:23 ayetlerine baktığımızda neden soyağaçlarını farklı görüyoruz? İncil'de Matta 1.bölümde ve Luka 3.bölümde Yeşua Mesih'in soyağacının yer aldığını görürüz. Ancak bu iki soyağacına baktığımızda bunları farklı olarak ele aldığını okuyoruz. Luka'nın yazdığı soyağacına bakarsak Adem'den başlayıp Davut'a kadar devam ettiğini görüyoruz. Matta'nın yazdığı ise İbrahim ile başlar ve Davut'a kadar devam eder. Soylar Davut'a geldikten sonra ise, onun iki oğlu olan Natan ve Süleyman olarak ikiye ayrılır. Natan, Meryem'in soyuydu. Süleyman ise Yusuf'un soyuydu. Bu konuyu şu şekilde açıklayabiliriz. Soyağaçlarından birisi Meryem'in, diğeri

&s tarafından.|2022-11-22T02:16:42+03:005 Kasım 2022|Kategoriler: Sorular|Yorum yok

Şartsız Seçim – Kalvinizmin 5 Maddesi (2)

Adem'in günahından ötürü, soyundan gelenler dünyaya suçlu ve kayıp günahkârlar olarak gelirler. Düşmüş yaratıklar olarak, Yaradanları'yla paydaşlık etme konusunda hiçbir arzuları yoktur. Tanrı, kutsal, adil ve iyi, halbuki onlar günahlı, sapkın ve yozdurlar. Kendi kararlarına bırakılırlarsa bu dünyanın tanrısını izlemeleri ve babaları Şeytan'ın isteğini yapmaları kaçınılmazdır. Bunun sonucu olarak, insanlar göklerin Tanrısı'yla olan bağlarını kesmiş ve O'nun sevgisi ve kayrası üzerindeki bütün haklarından vazgeçmişlerdir. Tanrı'nın bütün insanları günahlarında ve bedbaht durumlarında bırakıp hiçbirine merhamet etmemesi tamamiyle adil olurdu. Tanrı'nın kimse için kurtuluş sağlama mecburiyeti yoktu. Kutsal Kitap, seçilmişlik

&s tarafından.|2022-11-16T12:18:11+03:004 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler|Yorum yok

Tamamen bozulmuşluk – Kalvinizmin 5 Maddesi (1)

Kişinin kurtuluş konusundaki görüşü, büyük ölçüde, günah ve günahın insan doğası üzerindeki etkileri konusundaki görüşüyle etkilenecektir. Bu yüzden, Kalvinist sistemdeki ilk maddenin Kutsal Kitap'ta gördüğümüz insanın tamamen yetersizliği ya da tamamen bozulmuşluğunu ele almış olması şaşırtıcı değildir. Kalvinciler, insanın tamamen bozulmuş olduğundan söz ettiklerinde insanın doğasının tamamen yozlaşmış, sapkınlaşmış ve günahlı olduğunu söylemek isterler. "Tamamen" sıfatı, her günahlının davranışları ve düşüncelerinde olması mümkün olduğu kadar tamamen ve bütünüyle yoz olduğu anlamına gelmez. Bunun yerine, "tamamen" sözcüğü, insanın varlığının bütününün günahtan etkilenmiş olduğunu belirtmek için kullanılır. Bozulmuşluk insanın her parçasına, bedenine ve ruhuna

&s tarafından.|2022-11-16T12:18:47+03:003 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler|Yorum yok

Yeşua Mesih neden vaftiz oldu?

Vaftiz, bir insanın Mesih'in çarmıhtaki ölümü ve sonrasında ölümden dirilmesi sayesinde Mesih'le birleştiğini gösteren kutsal bir sakramenttir. Peki o zaman Mesih neden vaftiz oldu diye sorabiliriz. Çünkü Vaftizci Yahya tarafından Şeria Irmağında vaftiz edilmişti. Bu sorunun cevabı aslında çok basittir. Yeşua'nın olduğu vaftiz, Melkisedek düzenine göre Başkahin olabilmesi için gerekliydi. Günahlarımız uğruna çarmıhta kurban olması için başkahinimiz olarak bu vaftizi olmalıydı. Matta 3:13-15 şöyle yazıyor “Bu sırada Yeşua, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria Irmağı'na, Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, "Benim senin tarafından vaftiz edilmem

&s tarafından.|2022-11-22T02:16:27+03:002 Kasım 2022|Kategoriler: Uncategorized|Yorum yok

Tanrı Kurtaracaktır

Mezmur 34:4 “RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana, Bütün korkularımdan kurtardı beni.” Tanrı’nın çocukları her ne çeşit sefillikten geçerlerse geçsinler, en doğru zamanda Tanrı onları kurtaracaktır. İsrailliler, bedenlerini kamçılayan, zor koşullar altında çalışmaya zorlayan zorbaların yönetimi altında uzun yıllar sıkıntı çektiler ve bütün bu kötülüklerin üzerine, kendi çocuklarını nehirde boğmaya zorlandılar. Hiçkimse onlar kadar acınası bir koşulda bulunmamıştı ancak bütün bunlara rağmen Tanrı’nın onları kurtardığını görüyoruz. Mezmurlar’da şu denilmektedir: ‘Doğrunun dertleri çoktur, Ama RAB hepsinden kurtarır onu’ (34:19). Onları kurtaran ne varlıkları, çünkü bunlara neredeyse hiç sahip değillerdi, ne

&s tarafından.|2022-11-14T21:53:49+03:001 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler, Puritan|Yorum yok

Ruhsal Savaş: Görünmeyeni Görmek

Kutsal Kitapsal bir dünya görüşü, bizlere yaşamla ilgili gözün gördüğünden çok daha fazlası olduğunu söyler. Doğaüstü durumları inkar eden ve gözle görülür bilgiyle sınırlı olan gerçeklik konusunda ısrar eden natüralistik dünya görüşünün tam aksine, siz bu cümleleri okurken gerçekleşen görünmeyenler diyarı, ruhsal bir alem var olmaktadır. Bu alem bir bilim kurgu paralel evren değil, fakat Tanrı’nın yaratmış olduğu düzenin gerçek bir parçasıdır. İznik İman Açıklaması’nın ‘‘Görünen ve görünmeyen şeyleri yaratan, evrenin ve tüm dünyanın Yaratıcısı olan tek yüce Tanrı’’ ifadesini ağzımıza aldığımız her an, bu görünmeyen diyarın

&s tarafından.|2017-06-22T02:09:52+03:001 Haziran 2015|Kategoriler: Uncategorized|Yorum yok

Kutsal Kitap Tarihindeki Başlıca Olaylar

Kutsal Kitap, “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı” cümlesiyle başlar. Bu, bir varlığın kullanabileceği en geniş, en kapsamlı ve en evrensel ifadedir. Var olan her şeyi barındırır içinde. Tüm dünyayı içine alır. Bu, bir önceki sayfadaki diyagramda ağız şeklindeki huniyle gösterilmektedir. Kutsal Kitap bildirisi devam ederken, Kutsal Yazılar’ın tüm dünyaya ve onun insanlarına olan ilgisi azalır ve daha küçük insan gruplarına odaklanır. Kutsal Yazılar, dünyanın Kurtarıcısı’nın gelmesine aracılık edecek olan Rabbe sadık kişilere yoğunlaşır. Bu sadık kişiler, gittikçe dünya nüfusunun çok daha azını oluştururlar. Ve İsa Mesih

&s tarafından.|2017-06-22T02:06:21+03:0025 Mayıs 2015|Kategoriler: Uncategorized|Yorum yok
Go to Top