Yeşua Mesih Fısıh Bayramından önce mi çarmıha gerildi yoksa sonra mı?

Markos ve Yuhanna bölümlerinde Yeşua Mesih'in çarmıha gerildiği tarih hakkında bazı iddialar ortaya atılıyor ve burada çelişki olduğu söyleniyor. Ancak Yeşua Mesih, Fısıh bayramından önce çarmıha gerilmiştir. Markos’un bunu söylemesinin nedeni kültürel ve bağlamsaldı. Yeşua'nın Fısıh bayramından önce öldüğünün kanıtı Fısıh yemeğinin akşam güneş battıktan sonra yenmesi, çok açıktır. Bu konuya değinmeden önce, Markos 14’ün Yeşua'nın öğrencileriyle Fısıh yemeğini yemediğini söylediğine dikkat etmemiz gerekir. Luka 14:12 aynı zamanda “Fısıh bayramı” olarak da adlandırılan “Mayasız Ekmek Bayramı” olduğunu söyler. İsimden de anlaşıldığı gibi Fısıh yemeğinin bir kısmı mayasız ekmek

&s tarafından.|2022-11-22T02:16:48+03:006 Kasım 2022|Kategoriler: Sorular|Yorum yok

Matta ve Luka bölümlerindeki soyağaçları neden birbirinden farklı?

Soru: Matta 1:16 ve Luka 3:23 ayetlerine baktığımızda neden soyağaçlarını farklı görüyoruz? İncil'de Matta 1.bölümde ve Luka 3.bölümde Yeşua Mesih'in soyağacının yer aldığını görürüz. Ancak bu iki soyağacına baktığımızda bunları farklı olarak ele aldığını okuyoruz. Luka'nın yazdığı soyağacına bakarsak Adem'den başlayıp Davut'a kadar devam ettiğini görüyoruz. Matta'nın yazdığı ise İbrahim ile başlar ve Davut'a kadar devam eder. Soylar Davut'a geldikten sonra ise, onun iki oğlu olan Natan ve Süleyman olarak ikiye ayrılır. Natan, Meryem'in soyuydu. Süleyman ise Yusuf'un soyuydu. Bu konuyu şu şekilde açıklayabiliriz. Soyağaçlarından birisi Meryem'in, diğeri

&s tarafından.|2022-11-22T02:16:42+03:005 Kasım 2022|Kategoriler: Sorular|Yorum yok
Go to Top