Hassas Bir Yürek

14 Kasım 2022 tarihinde eklendi.

Elçilerin İşleri 2:37 “Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, “Kardeşler, ne yapmalıyız?” diye sordular.

Bir yüreğin gerçekten yumuşak olabilmesi için öncelikle bunu yaratacak derin bir anlayışa sahip olması gerekmektedir. Mesih’in ağzındaki kılıç, eklem ve kemikleri birbirlerinden ayıracak şekilde kesmeli, ruhu ikiye bölmeli, dikkatsiz günahkarın daha önce hiç hissetmediği kadar derin yaralar açmalıdır.

Tanrı’nın Sözü bu şekilde yüreğe girmediği sürece yürek katı bir şekilde kalmaya devam edecek ve hem günaha hem de buyruklara karşı tamamen duyarsız kalacaktır. Kulağa girmeyen bir ses, derinin üzerinde yavaşça gezinen bir tüyden daha da fazla etki yaratmadığı gibi, Tanrı’nın buyruğu da yüreğe büyük bir güçle girmedikçe bir etki yaratmayacaktır çünkü Tanrı’nın insanın aptalca kullandığı özelliklerini uyudukları derin uykudan uyandırması gerekmektedir.

Mesih, Yahuda’ya iblis olduğunu ve sonunda kendisine ihanet edecek olanın o olduğunu söylemesine rağmen, Yahuda’nın vicdanı asıl yerine getirmesi görevi yerine getirmeyerek yüreği ikna etmedi. İnsanlar yasanın dışında canlı ve kendilerine güvenen yaşamlar yaşadıkları sürece (tıpkı Pavlus’un imansız konumunda olduğu gibi), burada bahsettiğim kutsal hassasiyet, her ne kadar dışsal olarak yasaya sahip olsalar da içlerinde gerçekten yasasız oldukları için ve yasa tarafından gerçekten ikna edilip alçaltılmadıkça, büyük ihtimalle alevlenmeyecektir. Tıpkı doğal yüreklerimiz gibi böylesine dev dağlar, Rab’bin yoluna yığılmış büyük bir pisliği andırmaktadırlar. Bu yığın Tanrı’nın huzurundan başka hiç kimsenin huzurunda erimeyecektir. Tanrı’dan başka hiç kimse bu taş yığınlarından İbrahim’e, kendi soyundan imanlı çocuklar veremez.

Kendisine karşı günah işlenen, kurtaran tövbeyi de veren kişi olmalıdır, söz gelişi bizim altımızda ezilen bizim kendi kirliliğimizin yükünü bize hissettirmelidir. Huzurunda iğrenilesi olduğumuz bizler, kendimizi gerçeğin ışığında görerek alçaltmalıyız. Yüreği ilk tasarlayan O’dur, ve sadece O yüreği istediği yöne çevirebilir. Yürek ilk olarak O’nun elleri tarafından tasarlandı, yani O’nun her şeye egemen gücü bu yüreği istediği şekilde kılabilir

Timothy Cruso

Ana Sayfa/Makaleler, Puritan/Hassas Bir Yürek