Kutsalın Yaşamı

14 Kasım 2022 tarihinde eklendi.

Efesliler 3:19 “Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.”

Kutsal’ın yaşamı Mesih’in sevgisidir. Pavlus, Galatyalılar mektubunde bize, Tanrı için yaşıyor olabilmek için yasa karşısında ölü olduğunu söylemişti. Bunu söylemesinin sebebi kendisini seven Mesih’e olan imanla yaşamasıydı. Tıpkı yaşamları gibi, kutsalların huzuru da Mesih’in sevgisiyle sarılmaktadır. Bir imanlı, Rab Yeşua ruhuna gülümsemediği sürece ne yaşayabilir ne de sevinçle dolabilir.

Ancak eğer Rab Yeşua bir kişinin ruhuna bu gülümsemeyi göstermişse, o zaman sevgisinin ışığı o kişi üzerinde parlar ve imanlı olan bu kişi, her şeyde ve hatta en kötü zamanında bile nasıl yaşaması gerektiğini, nasıl sevmesi gerektiğini bilir.

Bu sebepten dolayı Elçi Pavlus, Efesliler için Baba Tanrı’ya dua ettiği zaman bu duasında onların sıkıntılarda güçsüz kalmamaları için Mesih’in sevgisini bilmelerini dilemiş ve bunun için yalvarmıştır. İmanlılar için Mesih’in sevgisi her şeyden aşkın olarak, kelimelerin de ötesindedir. Mesih’in sevgisinden zevk alan kişiler bu sevgiyi nasıl tanımlayabileceklerini tam olarak bilmezler. Kutsal Yazılar bir şeyin yüceliğini bu şekilde, yani kelimelerin tarif etmeye yetmeyeceği şeklinde söyleyerek tanımlarlar. Pavlus da üçüncü göğe alınan birisinden bahsederken bu kişinin yine sözle anlatılamayacak şeyler duyduğunu söylemiştir. (Bkz. 2.Korintliler 12:2-4) O halde Mesih’in sevgisi imanlılar için o kadar aşkın ve yücedir ki, hiç kimse ve hiçbir insan ve hatta melekler dahi bunu tam olarak anlatamazlar.

Şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki Mesih’in sevgisinin tüm boyutunu kimse keşfedemez. Çünkü bedenimizin o ufak oyuğunda yer alan gözlerimiz nasıl güneşin tüm ışığını alamıyorsa, ruhumuzun da o büyük gözü olan bilgimiz Mesih’in sevgisinin ne kadar büyük ve parlak olduğunu tam olarak kavrayamaz.

John Durant

Ana Sayfa/Makaleler, Puritan/Kutsalın Yaşamı