Makaleler2022-11-14T22:15:59+03:00

Vaatler Hakkında Derin Düşünmek

14 Kasım 2022|

2.Petrus 1:4 “O’nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız.” Tanrı’nın bize verdiği vaatler

Tanrısal Üzüntü

14 Kasım 2022|

1.Selanikliler 4:13 “Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. Duygularının dizginlerini başıboş bırakma, buna dikkat edin. Yoksa bu dizi üzüntünün içerisinde daha da fazla günaha sürükleyebilirler.

Tanrı ile Buluşmak

14 Kasım 2022|

Levililer 10:3 “Bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak ve halkın tümü beni yüceltecek…” Tanrı’ya tapınma veya hizmet konusunda herhangi bir noktayı ele almak ya da bunlarla ilgilenmek, aslında Tanrı’ya yaklaşmak anlamına gelir. Kutsal Yazıların diğer

Sahte Beklentiler

14 Kasım 2022|

Markos 4:19 “Dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller.” Yüreklerimiz, aklımın elvermediği kadar farklı şekillerde bizleri dışardan gelebilecek bereketlerin tatmini ve mutluluğu konusunda bize söz vererek

Mesih’in Asası

14 Kasım 2022|

İbraniler 1:8 “Ama Oğul için şöyle diyor: "Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, Egemenliğinin asası adalet asasıdır.” Gerçek iman, yalnızca ve sadece Mesih’i Rab olarak kabul eder. Birçokları Mesih’e bir ziyafet elde etmek için gelir

Kutsalın Yaşamı

14 Kasım 2022|

Efesliler 3:19 “Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte

Kutsal Sadakat

14 Kasım 2022|

Ezgiler Ezgisi 1:13 “Göğüslerim arasında yatan mür dolu bir kesedir benim için sevgilim.” Eğer Yeşua Mesih ile iman yoluyla evliyseniz, O’nu seviyor ve O’nun sevgisini bütün dünyadan daha fazla seviyorsunuz demektir. Bu yüzden, ‘O’nun sevgisi

Go to Top