Makaleler2022-11-14T22:15:59+03:00

Her Zaman Yakın

14 Kasım 2022|

Mezmur 119:151 “Oysa Sen yakınsın, Ey YHVH, bütün buyrukların gerçektir.” Tanrı her ne kadar uzakta olsa da, yine de bize yakındır; her ne kadar duyularımıza göre yakın olmasa da, yine de gerçekten ve esasen yakındır.

Hassas Bir Yürek

14 Kasım 2022|

Elçilerin İşleri 2:37 “Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, "Kardeşler, ne yapmalıyız?" diye sordular. Bir yüreğin gerçekten yumuşak olabilmesi için öncelikle bunu yaratacak derin bir anlayışa sahip olması gerekmektedir.

Daha İyi Şeyler

14 Kasım 2022|

Yuhanna 14:13 “Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.” Hristiyan bir kişinin en önemli kaygısı Tanrı’dan en değerli lütufları edinmek olmalıdır. Dünyasal kişiler en değersizlerle ilgilenmektedirler çünkü onların istedikleri ‘bize kim iyilik

Yeşua Mesih Fısıh Bayramından önce mi çarmıha gerildi yoksa sonra mı?

6 Kasım 2022|

Markos ve Yuhanna bölümlerinde Yeşua Mesih'in çarmıha gerildiği tarih hakkında bazı iddialar ortaya atılıyor ve burada çelişki olduğu söyleniyor. Ancak Yeşua Mesih, Fısıh bayramından önce çarmıha gerilmiştir. Markos’un bunu söylemesinin nedeni kültürel ve bağlamsaldı. Yeşua'nın

Matta ve Luka bölümlerindeki soyağaçları neden birbirinden farklı?

5 Kasım 2022|

Soru: Matta 1:16 ve Luka 3:23 ayetlerine baktığımızda neden soyağaçlarını farklı görüyoruz? İncil'de Matta 1.bölümde ve Luka 3.bölümde Yeşua Mesih'in soyağacının yer aldığını görürüz. Ancak bu iki soyağacına baktığımızda bunları farklı olarak ele aldığını okuyoruz.

Şartsız Seçim – Kalvinizmin 5 Maddesi (2)

4 Kasım 2022|

Adem'in günahından ötürü, soyundan gelenler dünyaya suçlu ve kayıp günahkârlar olarak gelirler. Düşmüş yaratıklar olarak, Yaradanları'yla paydaşlık etme konusunda hiçbir arzuları yoktur. Tanrı, kutsal, adil ve iyi, halbuki onlar günahlı, sapkın ve yozdurlar. Kendi kararlarına

Tamamen bozulmuşluk – Kalvinizmin 5 Maddesi (1)

3 Kasım 2022|

Kişinin kurtuluş konusundaki görüşü, büyük ölçüde, günah ve günahın insan doğası üzerindeki etkileri konusundaki görüşüyle etkilenecektir. Bu yüzden, Kalvinist sistemdeki ilk maddenin Kutsal Kitap'ta gördüğümüz insanın tamamen yetersizliği ya da tamamen bozulmuşluğunu ele almış olması

Go to Top