Matta ve Luka bölümlerindeki soyağaçları neden birbirinden farklı?

5 Kasım 2022 tarihinde eklendi.

Soru: Matta 1:16 ve Luka 3:23 ayetlerine baktığımızda neden soyağaçlarını farklı görüyoruz?

İncil’de Matta 1.bölümde ve Luka 3.bölümde Yeşua Mesih’in soyağacının yer aldığını görürüz. Ancak bu iki soyağacına baktığımızda bunları farklı olarak ele aldığını okuyoruz. Luka’nın yazdığı soyağacına bakarsak Adem’den başlayıp Davut’a kadar devam ettiğini görüyoruz. Matta’nın yazdığı ise İbrahim ile başlar ve Davut’a kadar devam eder. Soylar Davut’a geldikten sonra ise, onun iki oğlu olan Natan ve Süleyman olarak ikiye ayrılır. Natan, Meryem’in soyuydu. Süleyman ise Yusuf’un soyuydu.

Bu konuyu şu şekilde açıklayabiliriz. Soyağaçlarından birisi Meryem’in, diğeri de Yusuf’un soyuna aittir. Soyun kesin olarak Meryem’den geldiği bilinse de, geleneksel açıdan böyle yazılması çok normaldi. Matta, Yusuf’un ailesini baz alarak soyağacını anlatıyor. Luka ise Meryem’e ait olan soyağacını baz alarak veriyor. Dolayısıyla müjde kitaplarında yer alan bu iki soyağacı bize Yeşua Mesih’in hem annesi Meryem hem de yeryüzündeki babası aracılığıyla Davut soyundan geldiğini ve Yeşua Mesih’in İsrail’in kralı olma hakkına yasal olarak sahip olduğunu gösteriyor.

Ana Sayfa/Sorular/Matta ve Luka bölümlerindeki soyağaçları neden birbirinden farklı?