Mesih’in Asası

14 Kasım 2022 tarihinde eklendi.

İbraniler 1:8 “Ama Oğul için şöyle diyor: “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, Egemenliğinin asası adalet asasıdır.”

Gerçek iman, yalnızca ve sadece Mesih’i Rab olarak kabul eder. Birçokları Mesih’e bir ziyafet elde etmek için gelir ancak bunlardan çok azı O’na asasını taşımak için gelmektedir. Bazıları ise O’nun kanının sağladığı güvene sığınmak isterken, O’nun kılıcının otoritesini ve egemenliğini küçümser bir tutum içerisine girmekteler. Bu kişiler başkahin Mesih’i severken, Rab olan Mesih’ten hoşnut olmuyorlar.

Size bu konuda iki şey göstereceğim. İlk olarak, İmanlı olmayanlar sadece Mesih’i Rab’leri olarak kabul etmemektedirler çünkü yüreklerinde başka bir Rab vardır. Yeşua Mesih, kendisine hizmetimizi verdiğimiz Rabbimiz, bizler ise itaat eden kullarızdır. Çıkar veya arzu ile Mesih’in verdiği emirlerin birbirleriyle çatıştıkları zaman imansız bir yürek kendi Rabbi ardından gidecektir; Mesih’in sözüne kulak asmayacaktır çünkü bu yürek günahı Mesih’e tercih edecektir. İmansız bir yürek kolay bir şekilde kendi arzularını tatmin etmek için Mesih’in hoşnutsuzluğuna aldırmayacaktır.

Buna ek olarak, imansız bir yürek Mesih’i seçemez, çünkü O’nu Rab olarak yaşamında istemez. Neden mi? Bunun nedeni Mesih’in hakimiyetinin göksel ve kutsal olması ve imansız bir yüreğin yollarına, duygularına ve sefil prensiplerine tam olarak karşı olmasıdır. İkinci olarak, her imanlı tıpkı Tomas’ın ‘Rab’bim ve Tanrım’ (Yuhanna 20:28) dediği gibi Mesih’i Rab’bi olarak kabul eder.

Bu yüzden de,

  1. İman Mesih’in asası önünde boynunu eğer ve tatlı bir şekilde ruhunu itaat etmeye hazırlar.
  2. İman, Mesih’i bir bütün olarak kabul eder ve bu yüzden imanın tek Kralı ve Rabbi Mesih’tir.
  3. İman, ruhun tamamının Mesih tarafından satın alındığını bilir. O’nun kanı bizleri satın almış ve Mesih’in tam hakimiyetinin altına sokmuştur. ‘Bedeninizin, Tanrı’dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin.

O zaman kendini bu şekilde dene! Rab’bin kim? Eğer iman aracılığıyla Mesih’e sadakat yemini ettiysen, her ne kadar bütün ayartılar dört bir yanını sarsa, seni tutsak etse veya yüreğini Mesih’in hizmetine yabancı kılsa da, yine de bütün bu baskıların ortasında, evet, günahın en derin darbeleri ve saldırılarına rağmen yürek şu şekilde haykıracaktır: ‘Mesih’ten başka Rab tanımıyorum, O’na itaat edeceğim, O’nu onurlandıracağım, O’nu seveceğim, ben O’na aitim ve galip gelemediğim bütün bu günahlardan nefret edeceğim.

Sedgwick

Ana Sayfa/Makaleler, Puritan/Mesih’in Asası