Amacımız ve Yetkimiz

Yüce Lütuf Kilisesi’nin en temel amacı Tanrı’ya tapınmak, O’nun halkını ruhsal açıdan eğitmek, Kurtuluş Müjdesini iman etmeyenlere açıklamak ve inancımızı Kutsal Yazılara göre savunmaktır. Yüce Lütuf Kilisesi iman ve uygulamalar konusunda Kutsal Kitap’ı kendisine rehber alan ve onun gerçeklerine ve öğretilerine önem veren bir kilisedir.

Rabbimiz Yeşua(İsa) Mesih’in Kilise’nin başı olduğuna (Efesliler 5:23) ve bu kilisenin işlerinin Kutsal Kitap’a göre seçilip atanan ihtiyarlar tarafından yönlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yüce Lütuf Kilisesi’nin ihtiyarları her zaman Kutsal Kitap’ın yetkisi altındadır.

Yüce Lütuf Kilisesi inanç yönünden bizimle aynı görüşte olan diğer kiliselerle, ortak ilgi alanlarında ve konularda işbirliği yapabilir. Yüce Lütuf Kilisesi, bazı özel durumlarda belirli kiliselerden yardım ve öneri alabilir. Yüce Lütuf Kilisesi’nin dışındaki hiçbir kilisenin, kiliseler birliğinin, temsilciler kurulunun veya mezhep birliğinin kararları Yüce Lütuf Kilisesi’ni bağlayıcı değildir. Kilisemizi bağlayıcı olan Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve Kutsal Kitap’tır.

İnanç, düzen ve ahlak konularındaki tek yetki Kutsal Kitaptır.(Tevrat, Zebur, İncil) Yüce Lütuf Kilisesi’nin İnanç Açıklaması Kutsal Kitap’ın öğretisine göre hazırlanmıştır ve Kutsal Kitap’ın üzerinde tutulamaz. İnanç Açıklaması kilisemizin temel aldığı Kutsal Kitap içerisinde yer alan gerçekleri öğretmektedir ve bu inanç açıklaması hristiyan inancımızın özeti şeklindedir. Tartışmalı durumlarda, inancımızı teyit etmek ve ruhsal doğruluğu öğretmek için bize yardımcı olur.