Kilisemizin Tarihi

Martin Luther büyük çıkış yapan Reform hareketi (Öze Dönüş) 16. yüzyıl Avrupasında özellikle Zürih’te Ulrich Zwingli, Strazburg’ta Martin Bucer, Cenova’da John Calvin önderliğinde yayılmaya başlamıştı. Episkopal ve Papalık sistemini kabul etmeyen İskoçyalı Protestanlar Presbiteryen sistemi oluşturdular. İlahiyatçı John Knox’un çalışmalarıyla Presbiteryenlik İskoçya’da güçlendi. 1689 yılına kadar çeşitli yaptırım ve baskılara maruz kalan Presbiteryenler bu tarihte çıkan hoşgorü kanunu ile Westminster İnanç Açıklamasını resmen kabul ettirmiş oldular.

1644 yılından itibaren İskoçya ve İrlanda’dan çeşitli sebeplerle Amerika’ya göç eden Presbiteryenler orada Amerikan Presbiteryen Kilisesini kurmuslardır. Avustralya ve Yeni Zelanda Presbiteryen Kiliselerini ise Avrupadan göç eden İskoçlar kurmuşlardır. Bundan başka Presbiteryenliğin güçlü olduğu ülkeler arasında Güney Kore, Meksika ve Brezilya’yı sayabiliriz. Tarihe baktığımızda onaltıncı yüzyılın ikinci yarısında Kutsal Kitap’ı Calvin’in yorumuna göre algılayan Hristiyan Reform ve Presbiteryen kilisesi ile Osmanlı İmparatorluğu ilk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde ilişki kurmuştur (1521-1555 –The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600 by Halil İnalcıklı, Phoenix Press.2000)…

Bu ilişki daha çok Osmanlı İmparatorluğunun Macaristan’ı koruma altında tuttuğu dönemdedir. O dönemin Katolik İspanya’sına karşı Hristiyan Calvinistleri korumayı da üstlenen Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman ayrıca o dönem yeni yeni kelamcı Hristiyanlığı öne çıkaran Reform Hristiyanlarına yazdığı mektupta “sade inançlarından ötürü Müslümanlara yakın” olarak gördüğünü söylemektedir.

Türkiye’de ilk Presbiteryen Kilisesi 1993 yılında Türk Dünyası Kiliseleri Ruhani Kurulu yönetiminde İstanbul Presbiteryen Kilisesi olarak ibadete başlamıştır. Kilise ayrıca Türkçe konuşan cemaatinin bulunduğu yörelerde ve yurt dışında da düzenli olarak ibadet yapmakta ve inananların dini vecibelerini yerine getirmelerine yardımcı olmaktadır. Ankara Presbiteryen Kilisesi 1 Kasım 2003’de Ankara’da yaşayan ve reform teolojisini benimsemiş olan yerli yada yabancı tüm Hristiyanların ruhani ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara hizmet etmek amacıyla Türk Dünyası Presbiteryen Kilisesi çatısı altında kurulmuştur.

Şu anda Ankara, Batıkent semtinde bir araya gelen topluluğumuz, 2007 yılı itibariyle Ankara Presbiteryen Kilisesi çatısı altında Ankara Protestan Kilisesi ve Yüce Lütuf Kilisesi adıyla anılmaya başlamış ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun ve saygılı bir biçimde Kutsal Kitap temelli olarak ibadetlerini sürdürmektedir.