Vaatler Hakkında Derin Düşünmek

2.Petrus 1:4 “O’nun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki, dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak, bu vaatler aracılığıyla tanrısal özyapıya ortak olasınız.” Tanrı’nın bize verdiği vaatler hakkında detaylıca ve dikkatli bir şekilde derin olarak düşünün. Aynı zamanda Meryem, Mesih hakkında kendisine söylenen sözleri işittiğinde ne tepki vermişti onu hatırlayın. Luka 2:19 şöyle diyor “Meryem ise bütün bu sözleri düşünerek yüreğinde saklıyordu.” Bir damıtıcı, şifalı olan bitkinin etkinliğine bir şet katmaz, tam tersine bitkideki yararlı ve değerli olan şeyleri kendisinde

&s tarafından.|2022-11-14T22:00:43+03:0014 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler, Puritan|Yorum yok

Tanrısal Üzüntü

1.Selanikliler 4:13 “Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. Duygularının dizginlerini başıboş bırakma, buna dikkat edin. Yoksa bu dizi üzüntünün içerisinde daha da fazla günaha sürükleyebilirler. O gözyaşlarını ölüler için değil, günahların için yaktığın ağıtlar için dökmelisin. Tıpkı hiçbir umuda sahip olmayanlar ve görkemli ve sonsuz yaşama götürecek olan mükemmel diriliş umuduna sahip olanlar arasında bir fark olması gerektiği gibi, çektiğin üzüntü konusunda da seninle diğerleri arasında bir fark olması gerekiyor. Elçi Pavlus, “bilgisiz kalmanızı istemiyoruz.” demişti. Bu şu

&s tarafından.|2022-11-14T22:00:15+03:0014 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler, Puritan|Yorum yok

Tanrı ile Buluşmak

Levililer 10:3 “Bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak ve halkın tümü beni yüceltecek…” Tanrı’ya tapınma veya hizmet konusunda herhangi bir noktayı ele almak ya da bunlarla ilgilenmek, aslında Tanrı’ya yaklaşmak anlamına gelir. Kutsal Yazıların diğer kısımlarında buna Tanrı’nın önüne gelmek, tapınağında yürümek, Tanrı’ya yaklaşmak, Tanrı’yla buluşmak adı verilmektedir. Öyle ki bütün bunlar Tanrı’nın belirlediği koşullarda Tanrı’ya yaklaşmak anlamını içerirler. O’nun tapınağında yürüyor, O’nun huzuruna geliyor, Tanrı’ya yaklaşıyor, Tanrı’yla buluşuyor ve O’nunla paydaşlık içerisinde bulunuyorsan aslında O’nun adıyla bir ilişki içerisinde bulunuyorsun demektir. Tanrı’nın belirlediği yasalar O’nun adının birer

&s tarafından.|2022-11-14T21:59:53+03:0014 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler, Puritan|Yorum yok

Sahte Beklentiler

Markos 4:19 “Dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller.” Yüreklerimiz, aklımın elvermediği kadar farklı şekillerde bizleri dışardan gelebilecek bereketlerin tatmini ve mutluluğu konusunda bize söz vererek yanıltıcı bir şekilde çalışabilirler. Bütün bunlara rağmen karşımıza çıkan olaylar aslında beklentilerimizden çok farklı olabilirler. Yanıltıcı bir yürek şöyle der: ‘Ah keşke istediğim şu veya bu elimde olsa da, şu şekilde bir yaşam, bu şekilde bir işe sahip olsam ne kadar da rahat bir hayata sahip olabilirim’ Ancak yürek, bütün bu istediklerine sahip

&s tarafından.|2022-11-14T21:59:28+03:0014 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler, Puritan|Yorum yok

Mesih’in Asası

İbraniler 1:8 “Ama Oğul için şöyle diyor: "Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır, Egemenliğinin asası adalet asasıdır.” Gerçek iman, yalnızca ve sadece Mesih’i Rab olarak kabul eder. Birçokları Mesih’e bir ziyafet elde etmek için gelir ancak bunlardan çok azı O’na asasını taşımak için gelmektedir. Bazıları ise O’nun kanının sağladığı güvene sığınmak isterken, O’nun kılıcının otoritesini ve egemenliğini küçümser bir tutum içerisine girmekteler. Bu kişiler başkahin Mesih’i severken, Rab olan Mesih’ten hoşnut olmuyorlar. Size bu konuda iki şey göstereceğim. İlk olarak, İmanlı olmayanlar sadece Mesih’i Rab’leri olarak kabul etmemektedirler

&s tarafından.|2022-11-14T21:58:57+03:0014 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler, Puritan|Yorum yok

Kutsalın Yaşamı

Efesliler 3:19 “Baba’nın kendi yüceliğinin zenginliği uyarınca Ruhu’yla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih’in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı’nın bütün doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.” Kutsal’ın yaşamı Mesih’in sevgisidir. Pavlus, Galatyalılar mektubunde bize, Tanrı için yaşıyor olabilmek için yasa karşısında ölü olduğunu söylemişti. Bunu söylemesinin sebebi kendisini seven Mesih’e olan imanla yaşamasıydı. Tıpkı yaşamları gibi, kutsalların huzuru da

&s tarafından.|2022-11-14T21:58:33+03:0014 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler, Puritan|Yorum yok

Kutsal Sadakat

Ezgiler Ezgisi 1:13 “Göğüslerim arasında yatan mür dolu bir kesedir benim için sevgilim.” Eğer Yeşua Mesih ile iman yoluyla evliyseniz, O’nu seviyor ve O’nun sevgisini bütün dünyadan daha fazla seviyorsunuz demektir. Bu yüzden, ‘O’nun sevgisi şaraptan bile daha iyidir’ denilmektedir. O’nun sevgisi herhangi bir yaratığın ulaşabileceği en mükemmel seviyeden de ötedir. Dünyadaki hiçbir üzüm bağı O’nun sevgisinin verdiği tatlılığı ve rahatı veremez. Zevkin, kazancın, veya mevkiinin üzümlerinin hiçbirisi, dünyadaki hiçbir üzüm bağı O’nun sevgisiyle karşılaştırılamaz. Tıpkı şarap diğer bütün içkilerin arasında en üstün olan olduğu gibi, Yeşua Mesih’de

&s tarafından.|2022-11-14T21:58:04+03:0014 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler, Puritan|Yorum yok

Her Zaman Yakın

Mezmur 119:151 “Oysa Sen yakınsın, Ey YHVH, bütün buyrukların gerçektir.” Tanrı her ne kadar uzakta olsa da, yine de bize yakındır; her ne kadar duyularımıza göre yakın olmasa da, yine de gerçekten ve esasen yakındır. Her ne kadar bunu algılayışımız ve duyularımız bir nebze uzak da olsa O’nun yakınlığının doğası hiç değişmemektedir. Tıpkı bulutlar güneşi kapladığında güneşin kendisi bulutların gelişinden önce olduğu kadar bize yakınsa da ışığı ve ısısı bir şekilde uzakta gözükebilir. Nasıl bir insan güneşe bulutlu bir günde, bulutsuz gündeki kadar yakın olduğu gibi, kendisine bir

&s tarafından.|2022-11-14T21:57:44+03:0014 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler, Puritan|Yorum yok

Hassas Bir Yürek

Elçilerin İşleri 2:37 “Bu sözleri duyanlar, yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, "Kardeşler, ne yapmalıyız?" diye sordular. Bir yüreğin gerçekten yumuşak olabilmesi için öncelikle bunu yaratacak derin bir anlayışa sahip olması gerekmektedir. Mesih’in ağzındaki kılıç, eklem ve kemikleri birbirlerinden ayıracak şekilde kesmeli, ruhu ikiye bölmeli, dikkatsiz günahkarın daha önce hiç hissetmediği kadar derin yaralar açmalıdır. Tanrı’nın Sözü bu şekilde yüreğe girmediği sürece yürek katı bir şekilde kalmaya devam edecek ve hem günaha hem de buyruklara karşı tamamen duyarsız kalacaktır. Kulağa girmeyen bir ses, derinin üzerinde

&s tarafından.|2022-11-14T21:57:03+03:0014 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler, Puritan|Yorum yok

Daha İyi Şeyler

Yuhanna 14:13 “Baba Oğul'da yüceltilsin diye, benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım.” Hristiyan bir kişinin en önemli kaygısı Tanrı’dan en değerli lütufları edinmek olmalıdır. Dünyasal kişiler en değersizlerle ilgilenmektedirler çünkü onların istedikleri ‘bize kim iyilik yapacak’ sözleriyle özetlenmektedir. Fakat imanlı olan bizleri Tanrı’nın yüzünün ışığından başka hiçbir şey tatmin etmemelidir. Hatta memnun bile etmesin öyle ki sonsuz yaşam için kendisi tarafından kabul edileceğimiz Tanrı’yı bu dünyadayken doğru bir şekilde arzulayabilelim. Tanrı’dan armağanları değil, vereceği lütufları arzulamalıyız. Çakıl taşlarını değil incileri arzula ve her zaman Tanrı’nın sevgiyle verdiklerinden başka

&s tarafından.|2022-11-14T21:56:12+03:0014 Kasım 2022|Kategoriler: Makaleler, Puritan|Yorum yok
Go to Top